سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/2/27
10:7 عصر

دو کلمه اتمام حجت با جناب کاندیدا

نوشته سین شین

بسم الله
سلام علیکم
استاد پرسید : خانوم .... از اوضاع درسا راضی هستی؟ از نوع گفتنش می بارید که دلش قنج میره راجع به انتخابات حرف بزنه و خودشو کنترل می کنه.
منم گفتم: بد نیست استاد مشغله زیاد یه کم از درس خوندن دورم کرده.... اصابت کرد به هدف  چی؟ تیرم دیگه
گفتن: فعالیت انتخاباتی دیگه!!! گفتم: من کلا آدم مشغولی هستم کارهای متفرقه زیاد دارم و .... خلاصه پیچاندیم استاد را
و ته دلمان گفتیم شاید فعالیت انتخاباتی ما همین باشد که بگوییم:
استاد گرام برای ما آمدن و نیامدن باد و جهتش فرقی نمی کند.
چشمانمان هم عیوب را تصاعدی بزرگ نمی کند و خوبی ها را نمایی کوچک
استاد گرام ما چه فعالیت انتخاباتی داشته باشیم و چه نداشته باشیم سرمان برود ایمانمان نمی رود. باممان هم یک هوا دارد و بس.
جناب استاد ما گرچه سواد اکادمیک شما را نداریم ولی معنی حرفهایمان دیروز و امروز و فردا یکی است. کلمات ناشناخته را نجویده قورت نمی دهی و به خودمان جرات نمی دهیم آنچه نمی دانیم خوردنی است یا پوشیدنی روی خلق الله تست کنیم
حضرت استاد ما چه رییس جهمور مورد نظرمان رای بیاورد و چه نیاورد هدفمان تغییر نمی کند. مردم برایمان تاریخ مصرف ندارند. حرف هایمان به حسب زمان و مکان و آدم های مقابلمان تغییر نمی کند.
جناب استاد ما در سرمان سودای بازی های حزبی و سیاسی کاری های از سر سیری نیست یعنی وقتش را نداریم و هنوز آنقدر سیر نیستیم که وقت بازیمان رسیده باشد.
استاد محترم فعالیت انتخاباتی ما این است که به گوش آنانیکه الان خیلی نشان می دهند گوششان شنواست برسانیم:
جناب کاندیدا درس هایت را خوب از بر کن مردم ما فرق حرف از سر صدق و خطابه از روی نوشته را می دانند
جناب کاندیدا خودت که باشی رای هم که نیاوری چیزی از دست نداده ای اما اگر بازی کنی قبل از سیاه کردن دیگران خودت سیاه شده ای
جناب کاندیدا مردم برای انتخابشان ارزش قائلند تو هم برای انتخاب انها ارزش قائل باش
جناب کاندیدا خصوصیت کاندیدا انسان بودنش است. لطفا یک رنگ باشید رنگ عوض کردن بر اساس موقعیت کار آفتاب پرست است
جناب کاندیدا اینجا ایران است آنچیزی را بگو و انجام بده که ایرانی باشد و به درد مردم ایران بخورد نه ناکجا آبادی که در خواب می بینی
جناب کاندیدا قبل از اینکه شما کاندیدا شوی ما بر سر خیلی چیزها توافق کرده ایم. ارزش هایی داریم و به چیزهایی پایبندیم اگر حضرت عالی کاندیدای این مردمی سعی نکن قراردادها و ارزش هایمان را زیر سوال ببری
جناب کاندیدا اگر کمترین شکی برای خدمت به این مردم داری و فکر می کنی اختیارات و امکانات و شرایط مساعد کار نیست از همین الان نیای بهتره تا اینکه مدتی ریاست کنی و بعد در جواب بفرماییی اختیاراتم اینقدر بود و محدودیتم این بود و ...
میدونی جناب کاندیدا به نظرم اگه ایرانی باشی و سعی کرده باشی هم وطناتو بشناسی تشخیص دادی که اگه فقط حرف خودتو بزنی بدون وابستگی به چپ و راست و شمال و جنوب حتی اگه رای نیاری محترم خواهی بود
جناب کاندیدا خیلی چیزا هست که مردم عادی نه درجریانش قرار می گیرن و نه لزومی داره درگیرش بشن اینجاهاست که ما به شما اعتماد می کنیم که هم کار بلدی و هم اگه ما نیستیم تو خدای ما رو حاضر و ناظر می دونی
جناب کاندیدا دار و دسته و خدم و حشم بیتر از اونکه حقیقتا به رای آوردنت کمک کنه با دور کردنت از مردم برات وهم ایجاد می کنه حقیقت  رو بدون این کبکبه و دبدبه  ببین شاید بخوای برای اومدن و نیومدنت بیشتر فکر کنی
جناب کاندیدا  حرفهایم زیاده و خدا بیامرزه کنجکاوی انتخاباتی استاد را که ما را وادار به نوشتن کرد. شاید باز هم در وقتی حجت هایم را با تو تمام کنم.
..........................
اللهم عجل لولیک الفرج