سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/4/11
9:23 عصر

سکوت نه از روی رضا

نوشته سین شین

بسم الله
سلام علیکم
سکوت می کنیم
چرا؟
 این سکوت  نه از روی رضاست و نه از رو بی پاسخی
سکوت است همین چرا که
نه می شوند و نه می بینند و تنها دهان به بیهوده گویی و بی حرمتی گشوده اند
وتو حداقل باید نگاه داری توانی برای درد های بزرگتر
قلبی برای حقایق عظیم تر
روحی که توان درک انچه را که در قابل الفاظ به متافیزیکش قانع شده اند داشته باشد
روحی بزرگ به بینهایتی همین واژه
بزرگ
..........................................................
تتمه نوشت:
- اینجا خانه ی واژه ها نیست. اینجا یک ادم از بی نظمی ها می گوید.
- من و تو و او ... شاید هم نه... فقط من و تو حرف هم را بفهمیم. نه.... من هم حرف تو را نمی فهمم . حقیقتی که تا بحال به امیدش زنده ام. من تو او
- از این وابستگی کلافه ام و از نبودنش هراسناک
.........................................................
این روزها به جای تو خیلی ها در دلم رفت و آمد دارند بدون اجازه
زودتر بزن در این خانه را تا نخشکیده آبی که برای آدمنت بیرون در پاشیده ام