سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/4/14
9:19 صبح

ما آقازاده نمی خواهیم

نوشته سین شین

بسم الله
سلام
 ما آقازاده نمی خواهیم...
باید یه مطلب اونقدر خاص باشه تا مجاب بشم تا آخرش بخونم....
آخر شب داشتم ورق میزدمش اسم آشنایی دیدم مطلبو خودنم
اونقدر بی کیفیت بود که حداکثر بدرد نشریه های دست چندم دانشجویی می خورد
هر کس خوند هم همین نظرو داشت
با اون تیتر و صفحه ای که براش کار کرده بودن به نظر می آومد نوشته ی خیلی جون داری باشه.همه کاره که بود نویسنده هم شد یک هو
قبلا هم دیده بودم ازیشون و عهد و عیالشون از این کارها کلا جایی باز کردن برای خودشون...یاد دوستی افتادم که با وجود قلم فوق العاده اش و بازحمتی که هر بار برای ارسال مطالبش به این نشریه ی اصطلاحا ...گرا می کشید حتی یک بار هم ندیدم مطلبی ازش.چاپ بشه... تازه این یه نمونه خیلی خیلی کوچیک ازین سودجویی هاست.
میدونی من هر بار و در این جور اتفاقات که متاسفانه توی مملکت ما کم نیستن راجع به عدل خدا فکر میکنم که اگر امید و اعتقاد بهش نداشتیم تا به حال بدست همین آقازاده های ریزو درشت نظریه ی داروین  محقق شده بود
برای یه عده شایسته سالاری و عدالت و توزیع عادلانه امکانات فقط وقتی در حد حرف و شعاره خوب هست
یک سری آدم اگه نگیم بی سواد و کم توان و کم مهارت به ضرب و زور پارتی و نسبت و رابطه با یکی امکاناتی رو در اختیار می گیرن که به جهت عدم توانایی و شایستگی حتی به قصد خدمت هم فقط میتونن ازش ویرانه درست کنن
ببین بالا بری پایین بیای چه در دولت کریمه چه غیر کریمه و چه ممکلت اسلامی و چه غیر اسلامی من این یک موردو نمی تونم تحمل کنم
حتی اگه اون آدم ها نزدیک ترین افراد به خودم هم باشن
در نتیجه:
از کلیه افرادی که نسبتی با علما روحانیون دولتیون استوانه ها و کله گنده ها و راس کاری ها و هر آنکس که در این دنیا به نوعی قدرتی دارد یا به زور تصاحب نموده و دراصطلاح بسیار غلط، آقازاده ها می خواهم لطفا با نگاهی منصفانه به عمکردشان با زبان خوش از مناصب کذایی که به زور و در ابعاد کوچک و بزرگ برای خود دست و پا کرده و حق ملت را چپاول می کنند کنار بکشند
ما ایرانیانی هستیم که انقلاب کرده جنگیده و نظامی را بر اساس عدالت و شایستگی بر پا کرده ایم و  اصلا فکرش را هم نمی کرد یم و هنوز هم امیدوار یم که نشود و نیاید روزی که باز هم ضعیفان و دور نگه داشته شدگان زیر قدم های بی عدالتی صاحبان زور له شوند.
....................................................
تتمه نوشت:
- گفتنی ها رو باید گفت و گرنه باید برای نگفتنت دنبال جواب بگردی
-  به کسی بدهکار نیستیم که طلب هم داریم در نتیجه ترسی از هیچ کس جز یک خدای قادر بینا نداریم
- این قضیه همه ی وابستگان رو هم شامل نمیشه مسلما. در نتیجه دنبال جهانشمولیش نباشید
- مخلصلان در این جا کم نیستن و قصد تحقیر و جمع بستن اونها با سودجویان رو هم نداریم. بی زحمت توهم نزنید
- گاهی برای خودم شربت درست می کنم
......................................................
بیا که اینجا همه چیز در حال رنگ باختن است رنگ های قالی هم زیر تیغ آفتاب هم رنگ زمینه شده اند.