سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/4/15
9:30 عصر

پدر

نوشته سین شین

بسم الله
بین بچه ها گیر افتاده ام
پدر یک بزرگتر بود