سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/4/20
8:12 عصر

نفهمیدم حقمو برگردون

نوشته سین شین

بسم الله
زل زده بود تو چشام
بدم اومد
گفت: فکر نمی کنی بهتر باشه خودت انتخاب کنی؟
گفتم: نه تو این شرایط
خندید
خندیدم
زل زده بود تو چشمام
شاید داشت تو دلش می کفت
بیچاره چی می کشه با این تفکراتش
اومدم بیرون
بدم اومده بود
......
بعدها فهمیدم چه حقی بود و چه  حقی هست انتخاب
که اگه ازت بگیرنش یا خودت (مثل من) دودستی تقدیم کرده باشیش
چی می کشی
.............................................
تتمه نوشت: می خوام موبایلمو بدم خروس قندی بخرم
- ارتباطات رشته است. وابستگیست؟باید باشد یا هست ؟
مساله ی باید یا هست خیلی مهمه؟
از اینکه حقمو خوردی ازت نمی گذرم. لطفا بردار اون برچسبو.اونجا جاش نیست  راحت تر از گلوت میره پایین