سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/4/22
9:36 صبح

نترسیم

نوشته سین شین

عشق بازی به همین آسانی است

عشق بازی به همین آسانی است

که گلی با چشمی

بلبلی با گوشی

رنگ زیبای خزان با روحی

نیش زنبور عسل با نوشی

کار همواره ی باران با دشت

برف با قله ی کوه

رود با ریشه ی بید

باد با شاخه و برگ

ابر عابر با ماه

چشمه ای با آهو

برکه ای با مهتاب

و نسیمی با زلف

دو کبوتر با هم

 و شب و روز و طبیعت با ما

عشق بازی به همین آسانی است....

شاعری با کلماتی شیرین

دست آرام و نوازش بخش بر روی سری

پرسشی از اشکی

 و چراغ شب یلدای کسی با شمعی

و دل آرام و تسلا و مسیحای کسی یا جمعی

عشق بازی به همین آسانی است....

که دلی را بخری

بفروشی مهری

شادمانی را حراج کنی

رنج ها را تخفیف دهی

مهربانی را ارزانی عالم بکنی

و بپیچی همه را لای حریر احساس

گره عشق به آن ها بزنی

مشتری هایت را با خود ببری تا لبخند

عشق بازی به همین اسانی  است....

هرکه با پیش سلامی در اول صبح

هرکه با پوزش و پیغامی با رهگذری

هر که با خواندن شعری کوتاه با لحن خوشی

نمک خنده بر چهره در لحظه کار

عرضه سالم کالای ارزان به همه

لقمه ی نان گوارایی از راه حلال

و خداحافظی شادی در روز آخر

و نگهداری یک خاطره خوش تا فردا

و رکوعی و سجودی با نیت شکر

عشق بازی به همین آسانی است...

..................................................
تتمه نوشت:

-نگران نباش من حالم خوب است.آن بالایی ها را کپی پیست کرده ام
-من اینجا خود را ملزم می کنم که برگردانم سبک و سیاق اینجا را به همان بل بشویی سابق
................................................
اللهم عجل لولیک الفرج