سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/5/1
7:41 عصر

نزد مردم تنها با ولایت برگردید

نوشته سین شین


بسم الله
سلام علیکم
در جهان بینی اسلامی که ما جهان را از آن منظر میبینیم ولایت یک عنصر تزئینی و بی کار کرد نیست
نظر ما همان نظر ولی است . ولی بر همه ی اجزای زندگی ما ولایت دارد.
اینکه چه فلسفه ای پشت این ولایت و اطاعت ما هست موضوع بحث ما نیست
ولی انچه که روشن است اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران هم بر این اساس و بر پایه ولایت مداری پایه ریزی شده و تا به حال به کار خود ادامه داده
بگذریم که گروهی یا خود را ولی مردم می دانند و به این لحاظ ولایت را زیر سوال میبرند یا در اثر افتادن در دام نظریات  دیکته شده ی غربی دچار خلسه شده و در این  میان به ولایت غیر و حتی دشمنان تن داده اند و به این دلخوشند که عقلانیت می ورزند و خود حاکم بر سرنوشت خویشند.
نظام ما بی ولایت معنی ندارد در نتیجه انها که این امر را  برداشتنی وب ر طرف شدنی می پندارند یا جاهلند و یا دنبال نظام دیگری غیر از نظام اسلامی اند .
شاید حسب حفظ وحدت  (که البته در توده ی مردم این مباحث خیلی وقت است که حل و فصل شده است) بگوییم کسانی که ولایشان می لنگد و نظر خود یا کسان دیگری را بر نظر ولی اولی می دانند و این را در نظر و عمل نشان می دهند هم از ما هستند و این تضاد درون گفتمانی است و نباید دست آویزی برای دشنان شود. اما حقیقت این است که کسانی که ولایت مداری برایشان در اولویت های چندم است و یا اصلا معنی ندارد و مستقیم و یا غیر مستقیم مقابل ولی می ایستند همان دشمنان ما و این نظام هستند.
چگونه ممکن است کسی پایه های و اصول یک نظام و مکتب را قبول نداشته باشد و برای فروریختن انها هم تلاش بکند و دوست وهم مرام ما هم باشد؟
حضور و فعالیت برخی اشخاص در ماه های اخیر فرصتی شد تا ولایت مداری انها دوباره و این بار عریان تر در برابر نگاه همه ی مردم ایران محک بخورد و متاسفانه بر خی از آقایان از این امتحان سر بلند بیرون نیامدند و کار را به جایی رساندند  که رهبر معظم انقلاب اسلامی خطر رفوزگی در این امتحان را متذکر شدند و هوشیار باشی دادند تا اگر در این بین گروهی خواب آلوده و از روی غفلت در این دام افاده اند در فرصت باقیمانده از خواب بیدار شوند و برای حفظ حیات سیاسی اجتماعی خود کاری بکنند.
روشن است که گروهی از ابتدا بازندگان این امتحان بوده اند و تا به حال هم پوستین میش به تن داشته اند تا بدین ترتیب و با ظاهر ولایی به اهداف خود برسند. این افراد در یک کلمه منافقند و بس.
گروهی هم که امتحان خود را خوب پس داده اند و در هر زمان پپشت سر رهبری بوده اند و عمرشان را به خدمت صادقانه و هوشیارانه سپری کرده اند . این افراد نیازی به تمجید من و شما نداشته و ندارند و تنها راهی می خواهند و زمینه ای برای خدمت بیشتر
اما دسته ای دیگر که مخاطب عمده سخنان رهبر معظم انقلاب بود کسانی هستند که در گرد و غبار که دشمن به پا کرده مانده اند و هنوز نتوانسته اند راه را بیابند و با هنوز تصمیم نگرفته اند کدامیک را بر گزینند نظر ولیشان را یا آنچه خود صحیح می پندارند
شاید ما هم اگر جای این اشخاص بودیم نمی توانستیم به راحتی تصمیم بگیریم(که از این باب جای خوشحالیست که در موقعیت ایشان نیستیم) اما در این وضعیت و مختصات همه از ایشان انتظار دارند که تابع ولی باشند و ایمان داشته باشند به اینکه ولی ، ولی نمی شود مگر انکه همیشه چند قدمی از امتش جلوتر باشد و اینکه ما مو می بینیم و او پیچش مو و هیچ گاه خود را جلوتر از ایشان نبینند
مقابله با ولایت  تحت هر عنوان و با هر شکل و شمایلی قابل هضم و قبول نمی باشد و همه باید مراقب این امتحان باشند و بدانند که اگر مشروعیتی  و مقبولیتی هم برای ایشان هست از ناحیه اعتقاد به نظام اسلامی و پایبندی به اصوال ان برایشان حاصل شده است.و ما اگر تنها جزو توده ی مردم باشیم هیچ تعهدی ورای ولایت به کسی یا گروهی نداشه و نداریم. خط قرمز ما برای همه با هر حجمی از خدمت ولایت است و تابع امر ولی بودن و ماندن.
..........................................................................................
تتمه نوشت:
- نظر افراد را راجع به خودتان بپرسید ممکن است نخواهید به رابطه تان ادامه دهید
- گل مصنوعی فقط جنبه ی تزئینی دارد همین طور لبخندهای من  اغلب اوقات
- روح عریان ؟ نباید گذاشتش در معرض دید و خواندن همه؟ بله خوب نه برای همه . نه برای همه
- کاش اجازه داشتم نه همه که فقط چند نفری که دوستشان می دارم را مومیایی کنم احساسشان را برای همیشه تنها برای خودم . خوخواهی است میدانم اما چه کسی این جا خودخواه نیست؟
- ذهن درگیر به هیچ دردی نمی خورد اصلا مستقل می شود از هم چیز
- یک هوای تازه بدور از نقاب های سرد و سیاه آنها، با یک گل آفتاب گردان که بچرخد همیشه به سمت آفتاب
----------------------------------------------------------------------------------------
من برای آمدنت کوچه را آب و جارو کرده ام بیا تا ساعتم به انتها نرسیده